Polityka prywatności

Polityka prywatności ATomStudio.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest ATom Studio – Joanna Latuszek, z siedzibą w Kołaczkowie, 89-200 ul. Słoneczna 3A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP PL5621499317, REGON 093134633, adres poczty elektronicznej: sklep@atomstudio.pl, dalej atomstudio.pl lub Administrator.
Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: admin@atomstudio.pl

Poczta: ATom Studio, ul. Słoneczna 3A, 89-200 Kołaczkowo.

 

POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z obsługą zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego atomstudio.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie zamówienia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta poprzez formularz na stronie, etc.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do realizacji umowy niezbędne jest podanie wszystkich danych niezbędnych do obsługi sprzedaży na odległość a zwłaszcza danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki i danych wynikających z przepisów podatkowych, czy rachunkowych.

Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe, jak na przykład inny adres wysyłki, niż adres rozliczeniowy.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, a w szczególności:

 • Świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracji konta użytkownika.
 • Składanie zamówienia.
 • Przygotowanie oraz wysyłka zamówionych towarów.
 • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
 • Dokonywania płatności za złożone zamówienia.
 • Wystawiania dokumentów księgowych.
 • Kontaktu z ATomStudio.pl
 • Obsługa zamówień.
 • Przyjmowania sugestii oraz opinii klientów.
 • Rozpatrywania reklamacji.
 • Rozwiązywania problemów technicznych.
 • Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, dopasowanie struktury strony oraz produktów wg popularności wyszukań etc.
 • Prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, lub usług bądź towarów osób trzecich.
 • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes ATomStudio.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 • Zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.
 • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
 • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
 • Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
 • Archiwizacji danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez ATomStudio.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów (np. firmom kurierskim).

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych ATomStudio.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 • Usunięcia danych - Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
 • Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

Drogą elektroniczną na adres admin@atomstudio.pl

Na adres: ATom Studio, ul. Słoneczna 3A, 89-200 Kołaczkowo

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania.

 

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl